Kiinteistövaraajat

Varaajat voidaan valmistaa 3,4,6 ja 10 barisena.

Varaajat varustellaan tilaajan toiveiden mukaisesti sopivin yhtein, lämmönvaihtimin (kierukat), luukuin, sähkövastuksin ym. varustuksella. Laaja muokattavuus sisältää myös mahdollisuuden kooltaan mittavienkin varaajien valmistuksen, esim. tilavuudeltaan 10000 litraa.