Asennus- ja käyttöohje

Veda-lämmityskattilan asennus- ja käyttöohje

Asennus
Kattilaa asennettaessa, on huomioitava seuraavaa:

 • Kattila olisi hyvä korottaa lattiatasosta 15-20 cm, puiden lisäämisen ja tuhkanpoiston helpottamiseksi.
 • Kattilan paluuveden täytyy olla yli 70°C, jotta kattila toimii oikein ja tulipinnat pysyvät mahdollisimman puhtaina. Tämä toteutetaan termostaattiohjatulla latauspumpulla, esim. Laddomat 21.
 • Ensilämmityksen yhteydessä kattila kondensoi huomattavan määrän vettä.
 • Jos itsevedon tilalla käytetään puhallinta, on käytettävä savukaasutermostaattia
  ohjaamaan puhaltimen toimintaa.

Paisunta-astia
Paisunta-astian tilavuus on oltava vähintään 10%, mieluiten 15% järjestelmän koko vesitilasta, jotta veden lämpenemisestä johtuva laajeneminen ei aiheuta liian suuria paineenvaihteluita.

Polttoaineet
Veda-kattila on suunniteltu halkojen polttoa varten. Myös haketta, pellettiä, prikettiä ja turvetta voidaan käyttää. Tällöin kattilan sivuun tehdään aukko poltinta varten ja kattilasta poistetaan arinat. Kattilaan on myös mahdollista asentaa öljypoltin. Halkoja poltettaessa on ensiarvoisen tärkeää, että halot ovat riittävän kuivia.

Kattila                                                                                                                            
Polttaessa puuta on huomioitava, että lämpöenergian siirtovaihe on erilainen kuin esimerkiksi öljyn, jolloin lämmönsiirto on tasainen. Halkoja poltettaessa on kolme vaihetta; syttymis-, poltto- ja hiillosvaihe, joissa teho ja hyötysuhde vaihtelevat huomattavasti. Tämän vuoksi halkokattilan yhteydessä suositellaan aina käytettäväksi varaajaa, jotta kattilaa voidaan käyttää tehokkaasti ja polttovaiheen energiamäärä saadaan mahdollisimman hyvin talteen.

Keraamisten osien käyttöönotto
Ennen keraamisten osien käyttöönottoa tuotteen on annettava ilmakuivua ensin 2-3 viikkoa
(Suoritetaan tehtaalla). Tämän jälkeen suoritetaan varovainen lämmitys esim. lämpöpuhaltimella. Seuraavina 3-5 päivänä lämmitetään varovasti pienellä tulella.
Jokaisen kuivauslämmityksen jälkeen jätetään luukut ja pellit auki.

Syttymisvaihe
Ohituspelti avataan nostaen ja vetäen. Kattila sytytetään täyttöluukusta ja luukun annetaan olla hetken avoinna, kunnes puut palavat hyvin. (Tämän jälkeen käynnistetään puhallin.) Syttymisen jälkeen ohituspelti voidaan sulkea nostaen ja sisään työntäen, jonka jälkeen voidaan tarkistaa lisäilmayhteestä liekin väriä ja palamista.
Jos veto ei ole riittävän hyvä, esim. matalapaineen vuoksi, voidaan ohituspeltiä pitää auki hieman pidempään.

Polttovaihe
Tämä vaihe on energiansiirtovaihe, jolloin kattilaveden lämpötila on ylittänyt 72°C ja vesi alkaa kiertää varaajaan – käytettäessä termostaattiohjattua varaajapumppua.

On tärkeä seurata varaajan lämpötilaa, jottei se nouse yli 90°C.
Jos puut palavat epätasaisesti, voidaan paksuimmat puut sijoittaa kattilan keskiosaan ja ohuemmat kattilan reunoille. Lisäilma-aukkoa voidaan pitää avoinna tarvittaessa.

Nuohoaminen
Kattilan hyötysuhde on suoraan verrannollinen tulipintojen puhtauteen. Erityisen tärkeää on tuubien puhtaus. Tuubit nuohotaan mukana tulevalla harjalla. Kolalla puhdistetaan kattilan sisäpinta ja alhaalla oleva kaasukanava.

Varaaja
Varaajaa käytetään kiinteän polttoaineen, kuten halkojen käytön yhteydessä. Tähän varataan tuotettu energia, kun kattilaa käytetään. Siihen voidaan myös kytkeä muita energialähteitä, kuten sähkövastus tai aurinkopaneeleja.
Varaajan koko riippuu tarvittavasta lämmitys- ja käyttövesitarpeesta. Yleensä lasketaan, että 150 m2 huoneisto vaatii 1,5-2,5 m3 varaajan. Varaajan koko riippuu myös siitä, kuinka usein lämmitetään.
Varaaja sisältää aina yhden tai useamman käyttövesikierukan, Ø 22mm:n kampakuparista. Varaajan lämpötila vaihtelee 90–30°C välillä.

Varaajan energiasisältö
Jos 3000 litran varaajan lämpötila laskee 90°C 30°C, vastaa tämä n. 200 kWh energiamäärää.

Vinkki
Verkostoon johtavan veden lämpötilan säätämiseen kannattaa käyttää automaattista lämmönsäätöjärjestelmää, esim. Ouman EH800. Laite säätää verkostoveden lämpötilan sopivaksi ulkolämpötilan mukaan. Tällöin asunnon lämpötila pysyy haluttuna ja samalla säästetään energiaa.

Takuu
Takuu on voimassa viisi (5) vuotta.
Takuu koskee vesitiiviyttä sekä mahdollisia valmistus- ja materiaalivirheitä.
Edellyttäen, että käyttölämpötila on vähintään +70C astetta.

Takuun piiriin ei kuulu:

 • Asennusvirheestä johtuvat häiriöt
 • Kiehumisesta johtuvat vahingot
 • Varomattomasta käytöstä johtuvat vahingot
 • Luonnollinen kuluminen
 • Arinat

Takuu ei ole voimassa, mikäli asennus- ja käyttöohjeita ei ole noudatettu, korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuutodistusta ei ole palautettu tehtaalle.
Valmistaja ei ole vastuussa laitteen aiheuttamista mahdollisista välillisistä vahingoista ja kuluista.
Valmistaja pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan.