Veda Värmecontainer

En Veda värmecontainer är en snabb, enkel, prisvärd och anpassningsbar lösning för uppvärmning då den lokal eller de lokaler som skall värmas upp saknar pannrum.

Veda värmecontainer är brandklassad och värmeisolerad. Värmesystemet i containern är färdigbyggt på fabrik, så efter att den placerats så behöver man bara ansluta el och vattenrör.

  • Prisvärd
  • Snabb
  • Finsktillverkad
  • Värmeisolerad
  • Valbar färg och yttre utseende
  • Lätt och sköta och hålla ren
  • Brandsäkerhetsklassad enligt El60
  • Flyttbar
  • Kan anpassas till andra bränslen än ved
  • Kan utformas enligt önskemål.