Veda 70 kW

Effekt 50-70 kW

 • Brännkammarens längd 1000 mm
 • För uppvärmning av villor, bondgårdar och industrilokaler
 • Fläktstyrd
 • Lättskött
 • Vänster- eller höger-hängd påfyllningslucka
 • Anpassningsbar för flis och pellets
 • Finsktillverkad

Veda 70 kW-pannan är lämplig att använda för uppvärmning av villor, bondgårdar, industrilokaler och liknande. Framluckan är helt öppningsbar och förbränningsrummet är stort och enkelt att fylla på och rengöra.

Pannans runda form och cirkulerande vatten runt om, gör att risken för korrosion är obefintlig, då det saknas kalla hörn som kan rosta sönder.

För att få en jämn förbränning tillförs luft via en fläkt placerad på luckans nedre del. Primärluften tillförs genom ett roster i nederdelen av förbränningsrummet via ett justerbart spjäll. Rökgaserna går sedan över en baffelplåt, där sekundärluft tillförs för fullständig förbränning, innan de avger sin värme i en konvektionsdel och har 200-300 graders temperatur vid rökröret till skortstenen.

Den kvarliggande glöden tillsammans med förbränningsfläkten gör pannan lätt att tända.

TEKNISKA DATA

Effekt 50-70 kW Bränslekammarens volym 450 liter
Vikt 715 kg Påfyllningsluckans storlek(BxH) 265 mm x 320 mm
Längd 1575 mm Rökrörets centrum över golvet (utan extra ben) 1220 mm
Bredd 1065 mm Rökrörets diameter 219 mm
Höjd 1420 mm Vattenvolym 350 liter
Bränslekammarens längd 1000 mm Arbetstryck 1.5 bar
Brännkammarens bredd 815 mm Max temperatur 110 C
Brännkammarens höjd 600 mm Rekommenderad ackumulator 2,4-6 kbm

Medföljande standardutrustning

 • Rökrörsförlängning
 • Sotningsredskap (borste och skrapa)
 • Fläktregulator
 • Rökgastermostat

Extrautrusting

 • Uttag för anslutning av flisbrännare
 • Förhöjningsben
 • Varvatalsregulator till fläkten

Rekommenderade skorstensmått

 • Höjd min 6 meter (rekommenderas 7-9 meter)
 • Diameter min 200 mm (rekommenderas 210 mm)

Rekommenderad laddningspump

 • Laddomat 21-100
 • Eventuellt Thermomatic K-shuntpump

Pannan kan anpassas efter kundens behov och önskemål