Veda 100 kW

Effekt 70-100 kW

 • Brännkammarens längd 1280 mm
 • För uppvärmning av villor, bondgårdar, industrilokaler, växthus med mera
 • Fläktstyrd
 • Lättskött
 • Vänster- eller höger-hängd påfyllningslucka
 • Anpassningsbar för flis och pellets
 • Finsktillverkad

Veda 100 kW-pannan är lämplig att använda för uppvärmning av villor, bondgårdar, industrilokaler och liknande. Framluckan är helt öppningsbar och förbränningsrummet är stort och enkelt att fylla på och rengöra.

Pannans runda form och cirkulerande vatten runt om, gör att risken för korrosion är obefintlig, då det saknas kalla hörn som kan rosta sönder.

För att få en jämn förbränning tillförs luft via en fläkt placerad på luckans nedre del. Primärluften tillförs genom ett roster i nederdelen av förbränningsrummet via ett justerbart spjäll. Rökgaserna går sedan över en baffelplåt, där sekundärluft tillförs för fullständig förbränning, innan de avger sin värme i en konvektionsdel och har 200-300 graders temperatur vid rökröret till skortstenen.

Den kvarliggande glöden tillsammans med förbränningsfläkten gör pannan lätt att tända.

TEKNISKA DATA

Effekt 70-100 kW Bränslekammarens volym 620 liter
Vikt 850 kg Påfyllningsluckans storlek(BxH) 385 mm x 385 mm
Längd 1970 mm Rökrörets centrum över golvet (utan extra ben) 1240 mm
Bredd 1065 mm Rökrörets diameter 273 mm
Höjd 1470 mm Vattenvolym 450 liter
Bränslekammarens längd 1280 mm Arbetstryck 1.5 bar
Brännkammarens bredd 815 mm Max temperatur 110 C
Brännkammarens höjd 600 mm Rekommenderad ackumulator 3-7 kbm

Medföljande standardutrustning

 • Rökrörsförlängning
 • Sotningsredskap (borste och skrapa)
 • Fläktregulator
 • Rökgastermostat

Extrautrusting

 • Uttag för anslutning av flisbrännare
 • Förhöjningsben
 • Varvatalsregulator till fläkten

Rekommenderade skorstensmått

 • Höjd min 7 meter (rekommenderas 10-12 meter)
 • Diameter min 210 mm (rekommenderas 260 mm)

Rekommenderad laddningspump

 • Laddomat 21-100
 • Eventuellt Thermomatic K-shuntpump

Pannan kan anpassas efter kundens behov och önskemål