Veda 50M

 • Effekt 35-50 kW
 • Brännkammarens längd 760mm
 • För uppvärmning av villor, parhus och mangårdsbyggnader
 • Självdrag
 • Nedåtriktad förbränning
 • Lättskött
 • Vänster- eller höger-hängd påfyllningslucka
 • Anpassningsbar för flis och pellets
 • Finsktillverkad

Veda 50M-pannan är lämplig att använda för uppvärmning av villor, parhus, lager, garage och liknande. Framluckan är helt öppningsbar och förbränningsrummet är stort och enkelt att fylla på och rengöra.

Förbränningsgaserna går nedåt genom ett roster och förbränns fullständigt. Man kan eventuellt tillföra ytterligare sekundärluft via en ventil i luckans nedre del. Rökgaserna avger sin värme i en konvektionsdel och har 200-300 graders temperatur vid rökröret till skortstenen.

TEKNISKA DATA

Effek 35-50 kW Bränslekammarens volym 225 litre
Vikt 570 kg Påfyllningsluckans storlek(BxH) 250 mm x 300 mm
Längd 1190 mm Rökrörets centrum över golvet (utan extra ben) 1230 mm
Bredd 785 mm Rökrörets diameter 193 mm
Höjd 1415 mm Vattenvolym 225 liter
Bränslekammarens längd 760 mm Arbetstryck 1,5 bar
Brännkammarens bredd 550 mm Max temperatur 110 C
Brännkammarens höjd 600 mm Rekommenderad ackumulator 1,5-3 kbm

Medföljande standardutrustning

 • Rökrörsförlängning
 • Sotningsredskap (borste och skrapa)
 • Självdragsregulator

Extrautrusting

 • Uttag för anslutning av flisbrännare
 • Förhöjningsben

Rekommenderade skorstensmått

 • Höjd min 5 meter (rekommenderas 6-7 meter)
 • Diameter min 180 mm (rekommenderas 200 mm)

Rekommenderad laddningspump

 • Laddomat 21-100

Pannan kan anpassas efter kundens behov och önskemål