Veda 50 kW

Effekt 25-50 kW

 • Brännkammarens längd 585 mm
 • För uppvärmning av villor, parhus och mangårdsbyggnader
 • Fläktstyrd
 • Lättskött
 • Vänster- eller höger-hängd påfyllningslucka
 • Anpassningsbar för flis och pellets
 • Finsktillverkad

Veda 50 kW-pannan är lämplig att använda för uppvärmning av villor, parhus, lager, garage och liknande. Framluckan är helt öppningsbar och förbränningsrummet är stort och enkelt att fylla på och rengöra.

Pannans runda form och cirkulerande vatten runt om, gör att risken för korrosion är obefintlig, då det saknas kalla hörn som kan rosta sönder.

För att få en jämn förbränning tillförs luft via en fläkt placerad på luckans nedre del. Primärluften tillförs genom ett roster i nederdelen av förbränningsrummet via ett justerbart spjäll. Rökgaserna går sedan över en baffelplåt, där sekundärluft tillförs för fullständig förbränning, innan de avger sin värme i en konvektionsdel och har 200-300 graders temperatur vid rökröret till skortstenen.

Den kvarliggande glöden tillsammans med förbränningsfläkten gör pannan lätt att tända.

TEKNISKA DATA

Effekt 35-50 kW Bränslekammarens volym 240 liter
Vikt 515 kg Påfyllningsluckans storlek (BxH) 250 mm x 300 mm
Längd 1190 mm Rökrörets centrum över golvet (utan extra ben) 1230 mm
Bredd 785 mm Rökrörets diameter 193 mm
Höjd 1415 mm Vattenvolym 225 liter
Bränslekammarens längd 585 mm Arbetstryck 1.5 bar
Brännkammarens bredd 550 mm Max temperatur 110 C
Brännkammarens höjd 735 mm Rekommenderad ackumulator 1,5-3 kbm

Medföljande standardutrustning

 • Rökrörsförlängning
 • Sotningsredskap (borste och skrapa)
 • Fläktregulator
 • Rökgastermostat

Extrautrusting

 • Uttag för anslutning av flisbrännare
 • Förhöjningsben
 • Varvatalsregulator till fläkten

Rekommenderade skorstensmått

 • Höjd min 5 meter (rekommenderas 6 meter)
 • Diameter min 180 mm (rekommenderas 200 mm)

Rekommenderad laddningspump

 • Laddomat 21-100

Pannan kan anpassas efter kundens behov och önskemål