Veda 35M

 • Effekt 20-35 kW
 • Brännkammarens längd 680 mm
 • För uppvärmning av villor, parhus och mangårdsbyggnader
 • Fläktstyrd drift
 • Nedåtriktad förbränning
 • Lättskött
 • Vänster- eller höger-hängd påfyllningslucka
 • Anpassningsbar för flis och pellets
 • Finsktillverkad

Veda 35M-pannan är lämplig att använda för uppvärmning av villor, parhus, lager, garage och liknande. Framluckan är helt öppningsbar och förbränningsrummet är stort och enkelt att fylla på och rengöra. Förbränningsluften förvärms vid passagen genom luckan och kyler på så vis denna. Förbränningsgaserna går nedåt genom ett roster och förbränns fullständigt. Man kan eventuellt tillföra ytterligare sekundärluft via en ventil i luckans nedre del. Rökgaserna avger sin värme i en konvektionsdel och har 200-300 graders temperatur vid rökröret till skortstenen.

TEKNISKA DATA

Effekt 20-35 kW Bränslekammarens volym 155 liter
Vikt 350 kg Påfyllningsluckans storlek(BxH) 250 mm x 300 mm
Längd 1060 mm Rökrörets centrum över golvet (utan extra ben) 1110 mm
Bredd 685 mm Rökrörets diameter 168 mm
Höjd 1260 mm Vattenvolym 140 liter
Bränslekammarens längd 680 mm Arbetstryck 1,5 bar
Brännkammarens bredd 460 mm Max temperatur 110 C
Brännkammarens höjd 550 mm Rekommenderad ackumulator 1-2 kbm

Medföljande standardutrustning

 • Rökrörsförlängning
 • Sotningsredskap (borste och skrapa)
 • Fläkt
 • Rökgastermostat

Extrautrusting

 • Uttag för anslutning av flisbrännare
 • Förhöjningsben
 • Varvtalsregulator till fläkten

Rekommenderade skorstensmått

 • Höjd min 5 meter (rekommenderas 6 meter)
 • Diameter min 150 mm ( rekommenderas 160 mm)

Rekommenderad laddningspump

 • Laddomat 21-60

Pannan kan anpassas efter kundens behov och önskemål